تقدیر نامه روز جهانی ماما / رسمی ادبی

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

نعم اجر العاملین                       عنکبوت 58

مامای مهربان و فداکار/ فرشته ی سبزپوش ایثارگر/ نگاهبان جان مادر ؛ سرکار خانم ...............................

عطیه ی الهی در دستان پر توانت نبض حیات را  در نوزاد متجلی می سازد و ضربان قلبت ترنم آهنگ زیبایی است که نوید بخش مهر مادری است.از اینکه با مهارت و حرارت و با شجاعت و شهامت به عنوان حلقه ی مهم ارتباطی و هماهنگ کننده ی بین اعضای خانواده و اعضای تیم بهداشتی - درمانی با ارایه ی مراقبت های مامایی با کیفیت مطلوب و تلاش در بهبود مستمر آن نقش بسیار مهمی در تامین سلامت زنان و مادران ایفا می نمایید؛ سپاسگزاری نموده و ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن روز جهانی ماما؛ این لوح تقدیر، تقدیم حضور مهربانانه و مشفقانه ی شما می گردد.


با امید به اینکه با هم اندیشی و هم افزایی جهت افزایش آگاهی و تبادل اطلاعات در راستای سلامت مادر و نوزاد و راهکارهای تقویت و کاربردی نمودن خلاقیت بتوانیم از حداکثر توانمندی های فکری و عملی شما بهر ه مند گردیم.