سپاس نامه برای مسوولان کمیته های مختلف برگزاری همایش حجاب و عفاف

تقدیردرهمایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار،گردهمایی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

« یا ایها النبی قُل لازواجک و بناتک و نِساء المُومنین یُد نین عَلیهنّ من جلا بیبهنّ  ذالک ادنی ان یُعرَفن فلا یوذین و کان الله غفوراً رحیما» احزاب 59

 خواهر گرامی/برادر ارجمند /سرکار خانم/جناب آقای .........................................

مدیر/مسوول/سرپرست/ محترم کمیته ........................... همایش حجاب و عفاف

 

در سالی به سر می‎بریم مزین  به نام همت مضاعف و کار مضاعف;و این نامگذاری چه نیکو یادآور می‎شود وظایف کاری و اخلاقی  و نتیجه اش  را که اتمام  نعمت و اِکمال اخلاق است .

از اینکه با همت و تلاش جدی جهت برگزاری [نخستین] همایش پربار و ماندگار حجاب و عفاف که اساس آن بر حفظ حرمت زنان ، پرورش مساله ی تقوا و مساعدت زنان در حفظ

فضایل اخلاقی و تسهیل و تسریع موثر و معقول آنها در فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی است ; تقدیر و تشکر می نماییم. از ایزد منان و با استعانت از آیه شریفه ی « من

جاهد فینا لنهدینّهم سبلنا» ، توفیق شما تلاشگر عرصه ی علم و مجاهد صحنه ی عمل در تاسی به سیره ی آسمانی اُم ابیها و زیبایی زهد و علو ّ عفاف و جلالت دانش در جهت

دفاع از ارزشهای مقدس اسلامی ; مسالت می نماییم.


رییس همایش............................                                   دبیر همایش..............................

فریبا علومی یزدی

تیرماه 89