gototopgototop

ایران مجری

 
 
بانک تقدیر نامه گالری نمونه های لوح تقدیر
 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

شما می توانید به راحتی از قالب های موجود در سایت ایران مجری متن مورد نظر خود را ویرایش نموده و انگیزه ای را بارور نمایید که سالها بعد لازم است  ایران اسلامی حاصل آن را برداشت نماید.این کار کمترین خدمتی است که می تواند برای شما به عنوان  باقیات الصالحات باشد .برای این منظور به مجموعه لوح تقدیر مراجعه نمایید. در این قسمت شما تنها عکس های مربوطه را خواهید دید.