کنفرانس سياست و اخلاق در سيره علوي از نگاه امام خميني

نمونه های زیبای تبریکات نوروزی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

شمادر اين صفحه چهار نماشگر را خواهيد ديد .اگر در دیدن ویدئو ها مشکل دارید فلش پلیر را از آدرس زیر دانلود کنید.

Download Adobe Flash Player


 

{denvideosound/banou/emam1.flv}

لطفا اجازه دهید برای بار اول ویدئو باز شود و در مرحله دوم مشاهده نمایید.

شما می توانید ویدئو را دانلود کرده و با کیفیت بهتری آن را ببینید.


 

 

{denvideosound/banou/emam2.flv}

 

 

 

لطفا اجازه دهید برای بار اول ویدئو باز شود و در مرحله دوم مشاهده نمایید.

شما می توانید ویدئو را دانلود کرده و با کیفیت بهتری آن را ببینید.


 

 

{denvideosound/banou/emam3.flv}

 

لطفا اجازه دهید برای بار اول ویدئو باز شود و در مرحله دوم مشاهده نمایید.

شما می توانید ویدئو را دانلود کرده و با کیفیت بهتری آن را ببینید.


 

 

 

{denvideosound/banou/emam4.flv}

 

لطفا اجازه دهید برای بار اول ویدئو باز شود و در مرحله دوم مشاهده نمایید.

شما می توانید ویدئو را دانلود کرده و با کیفیت بهتری آن را ببینید.


 

 

{denvideosound/banou/moghaddam.emam.flv}

 

لطفا اجازه دهید برای بار اول ویدئو باز شود و در مرحله دوم مشاهده نمایید.

شما می توانید ویدئو را دانلود کرده و با کیفیت بهتری آن را ببینید.

 

اگر در دیدن ویدئو ها مشکل دارید فلش پلیر را از آدرس زیر دانلود کنید.

Download Adobe Flash Player