10 نکته عالی برای ايجاد شبکه های ارتباطی

مکا لمه و ارتباط با ديگران
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ده نکته عالی برای ايجاد شبکه های ارتباطی از فریبا علومی یزدی

1. در تماس باشيد.

بزرگترين اشتباهی که مردم در هنگام ايجاد شبکه ارتباط شغلی مرتکب می شوند اين است که بعد از اينکه مردم را می بينند دوباره با آنها  ارتباط برقرار نمی کنند.

در تماس باشيد. راه های مناسبی را برای اينکه با مردم در ارتباط باشید را انتخاب کنيد، از صرف يک فنجان قهوه با هم گرفته تا فرستادن کارت، دعوت کردن آنها برای با هم بودن در مراسمی ديگر، فرستادن مقاله و يا ارسال کادو. هر کاری که می توانيد انجام دهيد تا بتوانيد باز هم با هم در ارتباط باشيد.

2. پيش از اينکه مکالمه تان شروع شود آن را خاتمه ندهيد.

وقتی که افراد را می بينيد و زمانی که خود را معرفی می کنيد نام آنها را نگوييد و اجازه دهيد تا خود، خودشان را به شما معرفی کنند و حرفی برای زدن به شما داشته باشند.

به طور مثال بگوييد، " سلام، من فریبا علومی یزدی هستم " و بعد آنها می توانند بگويند، " سلام، من الف هستم " .

3. ارتباط برقرار کنيد.

شبکه ارتباطی ايجاد کردن يعنی ارتباط برقرار کردن با اطرافيان نه فقط دادن کارت ويزيت و يا برقرار کردن يک مکالمه مختصر و کوتاه.

4. يک موضوع عمومی و رايج پيدا کنيد.

هميشه يک موضوع رايح برای ايجاد ارتباط با افراد وجود دارد. اين موضوع را پيدا کرده و با اطرافيان رابطه خود را شکل دهيد.

5. عذر و بهانه نياوريد.

وقتی که می خواهيد به صحبت هايتان با شخصی خاتمه دهيد، عذر و بهانه نياوريد. " معذرت می خواهم، من بايد برای یک تلفن مهم شما را ترک کنم ". به جای استفاده از عبارت مذکور فقط تشکر کنيد. با اين کار تاثير بهتری بر روی مخاطبتان می گذاريد.

6. از قبل آماده باشيد.

برای ايجاد شبکه ارتباطی کاری از پيش آماده باشيد. انتظار نداشته باشيد که هنگامی که وارد يک اتاق نا آشنا با افراد نا آشنا می شويد، ايده های عالی و موضوعات صحبت زيادی به ذهنتان خطور کند. از پيش درباره آنچه که می خواهيد بگوييد کلام آماده داشته باشيد.

7. هر موضوعی می تواند جالب باشد.

بله! می توانيد موضوع آب و هوا را در ليست موضوعاتی که می خواهيد درباره اشان صحبت کنيد قرار دهيد. اينکه شما چگونه درباره موضوعی صحبت کنيد می تواند آن موضوع را جالب و يا کسل کننده کند، نه خود آن موضوع.

8. شما چه کاری می توانيد برايشان انجام دهيد؟

وقتی که در حال ايجاد شبکه ارتباطی شغلی هستيد، به اين فکر نکنيد که " چگونه می توانم از اين شخص برای ارتباط شغلی استفاده کنم " ، به اين فکر کنيد که " چگونه می توانم به اين شخص کمک کنم " .اجازه می خواهم بگویم این یک شاه کلید ارتباطات است.

9. کارت ويزيت خود را همراه داشته باشيد.

تعداد زيادی از کارت های ويزيت خود را به هر کجا که می رويد با خود ببريد. شما هرگز نمی دانيد که چه زمانی شانس ايجاد رابطه شغلی بيشتری داريد.

10. ایجاد ارتباط یک حرکت سريع و پر شتاب نيست.

ايجاد شبکه ارتباطی  مانند از آسانسور بالا رفتن،  يک پروسه 30  ثانيه ای نيست. بلکه يک رابطه تجاری و شغلی سودمند است که هر دو سر رابطه بايد از آن سود ببرند.

تعداد ارتباطات شما هر چند مهم است ولی طول ارتباط شما نشانگر اعتماد پذیر بودن شماست.