logoاز دیگاه عملگرایانه مفهوم واقعی خدمات رسانی به مشتری یعنی فعالیتهای که به منظور تامین  رضایت مشتری صورت می گیرند .اما اگر بخواهیم نگرش احساسی به این نکته داشته باشیم این مفهوم چیزی فراتر از این دیدگاه را در بر می گیرد – خدمات رسانی به مشتری یعنی اهمیت دادن به مشتری و داشتن رفتار همراه با احترام در مواجه با آنها طی هر شرایطی .

ادامه مطلب: خدمات رسانی به مشتری دقیقا یعنی چه ؟

logo در این زمانه آشفته حرکت کردن در مسیر درست امری حیاتی است .

1- سرویس خدمات رسانی شرکت خود  به مشتریان را خودتان شخصا تجربه کنید.

اگر امکانش وجود داشت خودتان شخصا به عنوان مشتری به شرکت خود مراجعه کنید تا متوجه شوید سهلوت دستیابی مشتریان به سروسی دهی در چه حدی است .البته می توانید کسی یا شرکتی را هم به طور مخفیانه مسئول این کار کنید اما اگر خودتان شخصا آن را تجربه کنید حقایق را به چشم خود تجربه خواهید کرد .

ثبت ادامه مطلب...

logoچند راهکار ساده برای خدمات دهی بهینه  به افراد حاضر در محیط کار و خارج از محیط کار

در جهان اقتصادی روز یکی از مهمترین چالشهای موجود بین رقبای کار سرویس دهی عالی به مشتریان است .

ارتباطات شما با مشتریانتان حقیقتا تنها ابزاری است که برای رشد تجارت و دستیابی به سود دهی در مقابل رقبای خود می بایست آن را به هر شکل که هست بپذیرید و در مقابل تمام سختی های آن تاب بیاورید .

اما یک واقیت دردناک در کار هم وجود دارد  به این شکل که در هر صورت امکان آن وجود دارد که 75٪ از مشتریان شما با  رقبای شما کار کنند.بدون توجه به قیمت پائین شما و یا اینکه چه قدر سرویس دهی شما مورد نیاز است  برخی از مشتریان از جای دیگری غیر از شما خدمات دریافت می کنند حتی ممکن است پول بیشتری هم بپردازند فقط به این دلیل که احتمالا با آنها بهتر رفتار می شود .

ثبت ادامه مطلب...

logo

همکارانتان  را هم می توانید به چشم  مشتریانتان در نظر بگیرید . نوشته: John Tschohl

وقتی که صحبت از خدمات رسانی به مشتریان می شود غالبا فکر می کنیم مشتری کسی است که به شکل فیزیکی یا غیر فیزیکی  وارد محیط کاری ما می شود تا کالا یا خدماتی را از ما خریداری کند.

ارائه خدمات به مشتری به مفهوم احساس مسئولیت نسبت به نیاز های مشتری و در دست داشتن منابع کافی جهت ارائه به مشتری در زمان لزوم است .خدمات به مشتری را می توان به اشکال گوناگون معنی کرد: آگاهی ، ارتباطات ،‌ مهارت ، رفتار درست ، کفایت مندی در کار، صداقت ، امانتداری و موثر واقع شدن همه از مفاهیمی است که می توان در تعریف اینگونه خدمات ارائه داشت .

ثبت ادامه مطلب...

logoکاری را انجام دهید که به نفع مشتری شماست . by Ron Rosenberg

اگر کاری را که  انجام می دهید حس می کنید به نفع مشتری شما تمام خواهد شد ولی با شیوه عادی جریان کار در شرکت شما منافات دارد در این صورت عذر خواهی به خاطر عدم توجه دقیق به سیاست های کاری سازمانتان آسانتر است تا منتظر کسب اجازه روسای خود شوید .

ثبت ادامه مطلب...

logoچگونه می توانید اعلامیه و منشور خدمات رسانی به مشتری را بنویسید

اعلامیه ای که جهت خدمات رسانی موسسه خود به مشتری می نویسید نموداری از باورهای تجاری شماست که اصول و مقاصد اجرائی شما را نشان میدهد .

تصور کنید اگر بتوانید کاری کنید که هر یک از  از افراد حاضر در تیم اجرائی همراه شما دیدگاهی برابر شما در اجرای تعهدات بهینه  خود به هر یک از مشتریان داشته باشد . همین امر به زودی باعث می شود که سابقه خدمات رسانی خوب شرکت شما توسط مشتریان وفادارتان  به گوش همگان برسد و در نهایت به آسانی می توانید رقبای خود را کنار بزنید .

پس جه طور باید اعلامیه ای که معرفی کننده سرویس دهی شماست را بنویسید ؟ چه طور می توانید افراد حاضر در تیم کاری خود را مجاب کنید که همگی از یک متن پیروی کنند؟ بسیار ساده است . متن آن را بنویسید . کاری کنید که یک متن واحد در اختیار همه آنها قرار بگیرید تا بتوانند یک مسیر را دنبال کنند.

 

ثبت ادامه مطلب...

مقالات دیگر...