تقدیر از مهندسان جوان در افتتاح پروژه تقاطع غیر هم سطح

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
تنظیمات نوشتاری

همتی کن این جهان را باز ساز                           با نگاهی نو جهانی نو بساز

مهندس خلاق، پرتوان و جوان،جناب آقای مهندس.........................

رشد و توسعه ی اقتصادی در صنعت عمران کشور نیازمند به کارگیری علم، تخصص، هنر ، تلاش و کوشش هوشمندانه و هوشیارانه  ی دست اندرکاران این صنعت است.

 

هم اکنون که در پرتو عنایات قادر متعال با همت، جدیت، مدیریت و تلاش موفق در جهت ساخت و اتمام " تقاطع غیر هم سطح شهیدان بلخی" استان فارس مجدانه اهتمام ورزیده اید؛ در کمال مودت و مسرت تشکر می نماید.

به پاس این توفیق و شایستگی، این لوح تقدیر، تقدیم شما مهندس جوان و برومند می گردد.

از یکتای توانا، تمنا دارد، همواره نقش موثر و مطلوب در راه سرافرازی و سربلندی کشور عزیزمان ایران ایفا نمایید.

طرب سرای محبت کنون شود معمور                            که طاق ابروی یار منش مهندس شد   ( حافظ )