مشاهده و ارزیابی مخاطبان از جانب سخنران

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
تنظیمات نوشتاری

 مخاطب شناسی توسط  سخنرانان  در کنفرانس از فریبا علومی یزدی

پيش از اينکه شروع به سخنرانی کنيد مشاهده مخاطبان ، می تواند در اندازه گيری ميزان گرايش و توجه مخاطبان به شما کمک کرده و با فضای حاکم در بين حاضران شما را آشنا سازد.

شما شاید برای اولین بار است در جمع این مخاطبان به سخنرانی می پردازید.بنابر این به نکات زیر توجه نمایید و آنها را به خاطر بسپارید.

 

سرفصل ها / فنون سخنوری ویژه سخنرانان / مخاطبان را بشناسید.

نکته اول ، اگر تالار کنفرانس پر شده است، به طور معمول می توانيد انتظار مخاطبانی مشتاق و علاقه مند را داشته باشيد؛ و اگر تالار کنفرانس هنوز پر نشده بود، می توانيد زمانی را برای يک شروع مفيد و مثبت درباره خود و موضوعی که می خواهيد راجع به آن صحبت کنيد اختصاص دهيد.

 

در وهله دوم، اگر درست پس از تمام شدن وعده غذايی برای شروع سخنرانی حاضر شديد، ببينيد که آيا مخاطبان دسر سنگين نظير کيک خامه دار يا پای سيب ميل کرده اند يا نه؟ اگر دسر سنگين بوده است، شما با مخاطبانی نسبتا سست و بی حال روبرو خواهيد شد. (معمولاً بعد از نهار این اتفاق می افتد )بنابراين سعی کنيد که با يک شروع خوب آنها را بر سر ذوق و علاقه آوريد و آنها را از حالت خواب آلودگی و سستی خارج کنيد.

 

سومين مورد، اگر مخاطبان به چند گروه بر اساس حوزه و موقعيت شغلي شان تقسيم شده اند، امکان ايجاد اختلاف نظر بين حضار وجود دارد، لذا بايد با سخنان  و بحث هايی که می کنيد بين گروه های مختلف وحدت ايجاد کنيد و جلوی تفرقه ی بين آنها را بگيريد. اگر مخاطبان يکديگر را خوب نمی شناسند یا از گروه های رقیب هستند که اصطلاحاً گفته می شود جو تالار سنگین است( می توانيد اين موضوع را از تجربه شخصی ، شيوه رفتار مخاطبان با يکديگر، از ميزان خنده ها و صحبت هايی که بين آنها رد و بدل می شود و ... بفهميد )، برای شما راحت تر است که بين مخاطبان رابطه برقرار کرده و آنها نيز راحت تر پاسخگوی  انتظارات شما خواهند بود و همچنین به راحتی با شما ارتباط برقرار خواهند کرد. بهترین پیشنهادی که من دارم این است که خنثی صحبت کنید.

 

چهارمين نکته، اگر شخصی برای شروع سخنرانی شما یا در طول سخنرانی شما ، مخاطبان را به سکوت دعوت می کند(با کلام یا با نگاه .مثلاً در ورودی تالار کنفرانس همهمه است و اشخاصی روی خود را به طرف ورودی برگردانده اند)، کار شما سخت تر می شود چرا که بايد به سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب کنيد.

در صورت عدم کنترل اوضاع با سخنان مفید و باارزشی که در آنزمان از شما  انتظار می رود به راحتی حواسشان پرت می شود  و جمع کردن این موضوع مشکل می شود و چه بسا رشته ی کلام از دست شما در برود.

 

نکته آخر، آداب و رسوم و تشريفات هر گروهی که برايشان سخنرانی می کنيد را بشناسيد. برای گروهی از مردم که لباس غيررسمی و راحت پوشيده اند، يا خيلی راحت رفتار می کنند و روی صندلی خود راحت لم داده اند و راحت نشسته اند، بايد از شيوه غير رسمی در گفتار و رفتار خود استفاده کنيد؛ شايد بهتر باشد در بعضی موارد کت خود را در آورده يا با قدم زدن در بين مخاطبان ، احساس راحتی بيشتری را ايجاد کنيد.اگر در جمع رسمی دولتی با حضور دولتمردان هستید ، تشریفات صحبت کردن بیشتر می شود و نباید که سخنران خارج از ادب و با کنایه صحبت کنند و یا  پوشش غیر معمول استفاده نمایید.(آقایانی که ملزم به رعایت نظام آراستگی هستند و در این مراسم نمی توانند کراوات بزنند می توانند از یقه های معروف به یقه اسکی در زیر کت استفاده نمایند/خانم ها هم می توانند از پوشش چادر در مناسبت های دولتی و مذهبی استفاده نمایند. )

 

مطمئنا، لازم است شما جزئيات بيشتری را در ارزيابی و تجزيه و تحليل مخاطبانتان، قبل از اينکه به محل انجام سخنرانی برسيد، بدانيد. به هر حال، اينکه پيش از انجام سخنرانی تان مشاهده و ارزیابی خوبی بر مخاطبان داشته باشيد به شما کمک بزرگی در هنگام انجام سخنرانی تان خواهد نمود.

 

با فریبا علومی یزدی تا جایگاه ده سخنور اول ایران بمانید.