پیام دبیر دومین کنفرانس بین المللی تامین مسکن90

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و طبق نظر کارشناسان بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط می باشد؛ لذا اهميت بسيار زيادي در رشد اقتصادي و جنبه‌هاي درآمدي دارد و با بررسی تجربه جهان و ايران این نکته نمایان می گردد که مسكن به‌عنوان يك دارايي و كالاي سرمايه‌اي بر تخصيص منابع تأثیر عمیقی مي‌گذارد و تغيير بازدهي مسكن به ويژه در تناسب با بازدهي ساير بخشهاي اقتصادي بسيار حائز اهميت است.

 

از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد که عدم سياست‌گذاري صحیح در تأمين مالي بخش مسكن و عدم در نظر گرفتن توازن و تناسب در شيوه تأمين مالي در اين بخش می تواند باعث بروز بحران مالي و به دنبال آن بحران اقتصادي و انساني و توسعه‌اي گردد.

با توجه به مباحث فوق اهمیت ایجاد نگرش صحیح در تأمین مالی بخش مسکن بیش از پیش نمایان می‌گردد.

از سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت مسكن و شهرسازی حكايت از اين دارد كه نياز سالانه مسكن از 1.355.000 واحد در سال 87 به 1.685.000 واحد در سال 91 مي‌رسد و بر اساس برآوردها در سال 88 حدود 28 هزار ميليارد تومان نياز به منابع مالي در بخش مسكن وجود دارد.

با توجه به مقدمات فوق این نتیجه حاصل می گردد که جهت پاسخ به این نیاز عظیم چاره‌ای جز توسعه و تجديد نظام مالي مسكن وجود ندارد. از آنجا که فشار روي منابع بانكي نمي‌تواند بيش از حد توان این بخش باشد؛ لذا حتماً بايستي از طریق طراحی ابزارها و تشکیل نهادهای نوین در تأمین مالی مسکن و گسترش بازار مالی در بخش مسکن اقدامات جدی صورت پذیرد.

در نخستین همایش تأمین مالی مسکن با حضور مقامات عالیرتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مسکن، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداری تهران به بررسی مسائل و مشکلات تأمین مالی بخش مسکن پرداخته شد و تأثیر بحران مالی جهانی در بخش مسکن و جایگاه بازار پول و سرمایه در تأمین مالی مسکن مورد توجه قرار گرفت.

در دومین همایش تأمین مالی مسکن که با رویکرد ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مهر و با هدف بررسی ساز و کار مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ ساختمانی و انبوه سازان در تولید مسکن مهر  برنامه‌ریزی گردیده است به بررسی ساختارهای نوین تأمین مالی موجود در قوانین پرداخته خواهد شد.