پیام دبیر همايش علمي پژوهشي طب الرضا (ع)

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بسمه‌تعالي

 نگاه اسلام به علم طب به عنوان علمی که جامعه بشری در تمامی ادوار تاریخی و مقاطع زندگی اش به آن نیازی مبرم دارد در کلام گهربار رسول گرامی و پیام آور علم و دانایی و اخلاق وپرهیزگاری متجلی می گردد ، آنجا که مي‌فرماید« العلم علمان علم الادیان و علم الابدان »از آنجا که جایگاه علوم الهی به دلیل انتسابش بسیار مشخص است اگر علمی بخواهد در کنار این علم مطرح شود باید سبک و سیاق و روشی داشته باشد که به درجاتی قابل مقایسه با آن باشد . علوم الهی طب ، و دانش هایی که مستقیم یا غیر مستقیم به وحی متصل است بحری عمیق و دریایی خروشنده است که تنها غواصان فرهیخته ای که در طلب کشف حقایق بوده و به نورانیت و حقانیت آن مفاهیم ایمان مستقر دارند می توانند به اندازه توانایی و ظرفیت و تداوم تلاش شان از آن بهره گیرند .

همايش علمی پژوهشی طب الرضا علیه سلام در راستای نیل به چنین باور و بهره عظیمی شکل گرفته است . بدیهی است سهم هر کس در تبیین و نشر و توسعه این حقایق و ایجاد این بنای مبارک به اندازه گامهای خالصانه ، عالمانه و پیگیرانه ای است که در این زمینه بر می دارد .

 

دکتر سيد احمد ثاقبي

دبير علمي همايش طب الرضا عليه السلام

رئيس دانشکده طب سنتي ايراني و مکمل دانشگاه