پیام فریبا علومی یزدی به گردهمایی مجریان صحنه ی ایران

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

پیام فریبا علومی یزدی به گردهمایی مجریان صحنه ی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم.

همه ی فعالیت های ما نوعی ارتباط برقرار کردن است. انسان ها از طریق رفتارها، حرکات و اشارات با دیگران ارتباط برقرار می کنند و در طی آن اندیشه ها، احساسات و تمایلات خود را به یکدیگر منتقل می نمایند.
برگزاری گردهمایی و تشکیل انجمن از طریق برقراری ارتباط و به واسطه ی گفتار و کردار افراد انجام می پذیرد  و در این مسیر افراد اعتبار خاصی می یابند.در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی خانوادگی منوط به رعایت اصول و قوانین خاصی است که باید مد نظر قرارگیرد.انسان موجودی مدنی الطبع است و نیازمند برقراری ارتباط اجتماعی و زندگی کردن با دیگران است. ارتباطات کلیه ی فعالیت های ما را از جمله گفتاری، کرداری و نوشتاری شامل می شود که باید در انتقال مفاهیم به دیگران درست و صحیح انجام پذیرد.

مجریان سخنوران و هنرمندانی هستند که با استفاده از کلمات و ترکیبات بکر و بدیع ضمن ایجاد روابط دوستانه، نیکوترین مفاهیم و معانی و مضامین را با عالی ترین جملات برای مخاطبان بیان می دارند. مجریان اصحاب علم و ارباب فن هستند که با فصاحت و بلاغت و فن بیان و با صدایی رسا و شیوا و گویا به عنوان بهترین مربی تهذیب نفس با محفوظات عمیق و وثیق با تسلط بر علم ادب و ادبیات و اشراف بر موضوع و زبر دستی در سخنوری، مردم شناسی، علم نفس، نکته سنج و دقایق شناس همسو با مدیریت مدبرانه و راهکارهای خلاقانه به مخاطبان حظ نفس، شادابی و طراوت می بخشند. این رسالت خطیر و خیره کننده اتصال فرهنگ گذشته به حال و ارتباط با آینده می باشد که قطعا در جهت ارتقای سخن و سخنوری یک ملت است .


مجریان هنرمندانی فرهیخته و فرزانه اند که با اعتماد به نفس، عزت نفس، تمرکز تفکر در موارد گوناگون هوشمندانه و هوشیارانه عمل می نمایند. برای این قشر فرهنگ دوست و سخت کوش جایگاه و مسندی معتبر و خاص نیاز است.جایگاهی که چون دانه های تسبیح به یکدیگر پیوند خورند و همگام و همراه جهت هم افزایی و هم اندیشی به سرمنزل موفقیت برسند.

مجریان آیینه ی تمام نمای فرهنگ یک کشورند که در کلامشان فرهنگ، عقیده، دین، مذهب، آیین، تمدن، گرایش، تمایل، احساس و ...... بخوبی نمایان است.

از اهداف بارز گردهمایی مجریان صحنه ی ایران، ایجاد تشکلی به نام انجمن مجریان صحنه ی ایران است؛ تا اینکه مجریان شفاف تر دیده شوند و کار ارزشمندشان، شایسته تر مور تفحص و تدبر قرار گیرد.  هر انجمنی اگر با مهارت های نو و دانش های نوین همراه باشد، توفیقات بیشتری را شامل می گردد.
به خاطر داشته باشیم انجمن های پایدار و موفق و ماندگار به مهارت های ارتباطی و میزان شایستگی اعضای آن ها بستگی دارد.در انجمن باید با ارتباط  مفید و موثر برای ایجاد، حفظ و تداوم اعتبار و نیک نامی بیندیشیم و به فعالیت بپردازیم.اگر موضع گیری کنیم یعنی داریم یک رفتار غیر عادلانه ی طرف مقابل را در گذشته تلافی و جبران می کنیم.


هر چند هنوز در آغاز راه قرار گرفته ایم اما با کوله باری از دانش و امید و آرزو رجای واثق داریم  در این زمان که اهمیت انجمن ها بر همگان واضح است  فانوس رخشان چراغ راهمان گردید و ما را در این مسیر ارزنده همراهی و همیاری نمایید.

 بیا که تا نفسی هست یار هم باشیم     به غنچه های محبت بهار هم باشیم
بیا به ساز وفا بانگ عشق سر بدهیم      به نام مهر و صفا سازگار هم باشیم
سمند عمر شتابنده است و فرصت تنگ    بیا که تا نفسی هست یار هم باشیم


فریبا علومی یزدی/ خرداد90/ تهران