نمونه خداحافظی زیبای فریبا علومی یزدی در اختتامیه جشنواره-ویدئو

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

اجرای پایانی و شورانگیز فریبا علومی یزدی در همایش علمی موسسه غیر دولتی در جمع اندیشمندان و استادان آموزش ایران . ادبیات زیبا و سرشار از انرژی وی در این همایش پایان بخش زیبا و اثر گذاری را در اذهان مخاطبان به جا خواهد گذاشت. آیا شما هم تمایل دارید در رویداد بعدی خود ،مخاطبان را به شوق بیاورید؟