gototopgototop

ایران مجری

 
 
گالری غزلیات حافظ - با صدای فریبا علومی یزدی
 
 
 
 
 
 

آواها و نواها - گزیده غزلیات حافظ

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 340
بدخوب 

در جمع آوری این آلبوم زیبا ، گزیده غزلیات زیبای حافظ به شیوه ای ساده و روان و با هدف استفاده عموم علاقه مندان شعر و شاعری و همچنین دانشجویان و استادان زبان و ادبیات فارسی ؛ تهیه شده است .این آلبوم زیبا هدیه ای است برای طبع دیر پسند اصحاب علم و صاحبان اندیشه .

یکی از کاملترین و ارزشمند ترین نسخه های موجود غزلیات حافظ که در دانشگاه های ادبیات و زبان فارسی برای تدریس استفاده می شود نسخه انجوی می باشد.

آلبوم دکلمه غزلیات حافط با صدای بانوی سخن فریبا علومی

 

 

 

آلبوم دکلمه غزلیات حافظ با صدای بانوی سخن فریبا علومی یزدی

 

صحیح ترین و زیباترین  غزل های حافظ توسط موسسه بانوی سخن پارس و با دکلمه زیبای فریبا علومی یزدی از نسخه سید ابوالقاسم انجوی شیرازی در استودیو ایران مجری تهیه شده است.

یکی از کاملترین و ارزشمند ترین نسخه های موجود غزلیات حافظ که در دانشگاه های ادبیات و زبان فارسی برای تدریس استفاده می شود نسخه انجوی می باشد.


آلبوم دکلمه غزلیات حافط با صدای بانوی سخن فریبا علومی

آلبوم دکلمه غزلیات حافط با صدای بانوی سخن فریبا علومی

 

 

Name Play Length
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:58 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:43 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:21 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

5:29 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:26 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:36 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:22 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:21 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:59 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:36 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:11 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:41 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:57 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:25 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:24 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:56 min 

آلبوم چهار فصل با بیش از دکلمه صد غزل حافظ:


آلبوم دکلمه غزلیات حافظ با صدای بانوی سخن فریبا علومی یزدی

آلبوم بهاره:آلبوم تابستانه:آلبوم پاییزه :آلبوم زمستانه:

گزیده غزبیات حافظ با صدای بانوی سخن فریبا علومی یزی


گزیده غزبیات حافظ با صدای بانوی سخن فریبا علومی یزی


گزیده غزبیات حافظ با صدای بانوی سخن فریبا علومی یزی


گزیده غزبیات حافظ با صدای بانوی سخن فریبا علومی یزی

Name Play Length
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:12 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:01 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:58 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:19 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:55 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:33 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:56 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:23 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:29 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:22 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:49 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:24 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:52 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:54 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:53 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:27 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:04 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:41 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:32 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:34 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:10 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:46 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:01 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:13 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:37 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:49 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

1:45 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:09 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:58 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:22 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:57 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

6:51 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:43 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:53 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

5:07 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:49 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

5:44 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:32 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:54 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:47 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:30 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:09 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:02 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:49 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:29 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:47 min
Avaha V Navaha
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:01 min
Albom Gol Pamchal
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

3:44 min
Albom Gol Pamchal
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

4:21 min
Albom Gol Pamchal
Faribaolumi Yazdi Panouye Sokhan Pars

2:26 min

 

 

 

آلبوم دکلمه غزلیا%:.77!حافط با صدای بانوی سخن فریبا علومی


 

اگر در شنیدن فایل ها مشکل دارید فلش پلیر را از آدرس مقابل دانلود کنید. Download Adobe Flash Player

با استفاده از مرورگر فایر فاکس شما خیلی از قابلیت های زیبای ایران مجری را مشاهده خواهید نمود.

کارت پستال نوروزی مرتبط با این اپلیکیشن 

دکلمه غزلیات حافظ با صدای بانوی سخن فریبا علومی یزدی