ششمین جشنواره مجریان وهنرمندان صحنه ایران

رویداد ها
تنظیمات نوشتاری

بسم الله الرحمن الرحیم

ششمین جشنواره سالانه  مجریان صحنه ایران با حضور هنرمندان صحنه ای ایران 26 و 27 فروردین ماه 1395 در تالار بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

ایران مجری به عنوان دبيرخانه دائمی جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران  در پي برگزاري پنج دوره جشنواره مجریان و هنرمندان صجنه ایران ، فرصت مناسب ديگري را براي برگزاری جشنواره کاربردی مجریان و هنرمندان صحنه  ؛ در تهران و همزمان با یادروز استاد سخن شیخ اجل سعدی ، فراهم نموده است.

 ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

گروه های هنری از سراسر ایران می توانند جهت حضور و اجرای هنری در این گردهمایی ، اعلام حضور نمایند و در سایت باشگاه ثبت نام نمایند .

لطفا اطلاعات تکمیلی را در سایت باشگاه مجریان و هنرمندان ایرانمجری بخوانید.

ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

گزارش تصویری از جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران